Kdo jsem

Pocházím ze zemědělské Vysočiny, takže dokážu vypěstovat brambory, podojit krávu i rozporcovat prase. Prošla jsem během normalizace ilegálními salesiánskými “chaloupkami”, nejprve jako dítě, pak i jako vedoucí a toto období silně formovalo moje hodnotové postoje.

Do Brna mě přivedlo studium na vysoké škole. Tu na Vysočině nemáme :( Absolvovala jsem politologii a sociální politiku na Masarykově univerzitě. Zaměřovala jsem se na agendu Evropské unie a také lidských práv. Pracovala jsem pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, podílela se i na přípravách projektu výzkumného centra Masarykovy univerzity CEITEC.

 

V době, kdy byl Petr Pithart předsedou Senátu, jsem pracovala jako jeho poradkyně pro oblast evropských vztahů, působila jsem rovněž ve sboru poradců předsedy úřednické vlády Jana Fischera.

Po několika letech jsem se vrátila zpět do Brna. Žiji zde téměř 15 let a vychovám zde své dvě dcery. Do komunální politiky jsem vstoupila, když jsem se v Brně usadila natrvalo. V tu chvíli jsem najednou viděla spoustu drobností i velkých věcí, které komplikují život rodičům, seniorům a vůbec všem.

 

V současnosti zastávám pozici radní na městské části Brno-střed, mám na starost sociální a zdravotní záležitosti.

Ve volbách na podzim 2021 kandiduji do Poslanecké sněmovny za koalici SPOLU v Jihomoravském kraji na 10. místě.

 
 
Nahoru