Témata

Marie se stará o pečující osoby

Kdo dostal během epidemie covid 19 zabrat, jsou rodiče, samoživitelé, “sendvičová generace”, prostě všichni, kteří pečují. Mojí snahou je nabídnout pečujícím a rodičům dostatečně pestrou paletu služeb, které jim s obstaráváním nejbližších pomohou. Chci posílit rozšíření služeb v domácnostech, odlehčovacích služeb a zachovat např. dětské skupiny. Přestat mluvit o zkrácených úvazcích a pomoci je uvést do praxe.

 

Marie se stará o přístupné město pro všechny

Některých bariér si leckdo na první pohled nemusí všimnout. Ale pár schůdků v zádveří na cestě k bytu může být pro seniora nebo člověka s handicapem významnou překážkou. Stejně tak autu zaparkovanému příliš blízko u zdi se běžný člověk vyhne, rodič s kočárkem musí často vejít do vozovky, aby mohl pokračovat v cestě.
Tyto a další bariéry každý den ztěžují život obyvatelům v naší městské části. Ve spolupráci s Poradním sborem pro bezbariérovosti jsem připravila mapu přístupnosti bytového fondu naší městské části a tento přístup se snažíme prosadit i v ostatních MČ. Snažím se odstraňovat a zároveň aktivně předcházet bariérám ve veřejném prostoru.

 

Marie se stará o neziskové organizace

Neziskové organizace dokážou pomáhat cíleně a levněji, než kdyby měl pomoc řídit stát. Důkazem toho bylo nasazení neziskového sektoru během covidu. V sociální oblasti u nás na Brně-střed působí velké organizace jako je Charita, Podané ruce nebo Armáda spásy. Je zde i mnoho menších organizací a pilotních projektů. Společně pomáhají lidem s řešením zadlužení, s bojem se závislostmi a s návratem do běžného života.
Ale i neziskové organizace potřebují naši podporu. A to nejen formou finančních dotací, ale i uznáním, respektem, koordinací nebo zviditelněním jejich aktivit.

 

Marie se stará o osamělé a seniory

Osamění je i přes veškerý technologický pokrok, který nás má propojovat, čím dál větší výzvou. S osaměním se potýkají především senioři, jak se potvrdilo i během pandemie. Ve spolupráci se Skauty jsme distribuovali nejnutnější informace do jejich domácností, aktivovali jsme poradenskou linku k očkování, budujeme centrum seniorských aktivit v komplexu na Vojtově. Druhým rokem pořádám festival seniorských aktivit Babí léto v Lužánkách. Vše s cílem pomoci a nabídnout možnosti vyjít ven a trávit čas s ostatními.

 
 
Nahoru